Christoph Marthaler

Christoph Marthaler

Contractmanager

c.marthaler@youbasics.nl

Phone Icon- Medica App X Webflow TemplateEmail Icon- Medica App X Webflow Templatelinkedin pagina

Over mij

Al tijdens mijn basisopleiding tot advocaat heb ik geleerd dat het maken van en zich houden aan korte, heldere en bindende afspraken voor het zakelijke- en privéleven cruciaal zijn. En dan geldt voor mij: afspraak is afspraak! Wanneer een betrokkene partij vindt, dat de gemaakte afspraken niet meer kloppen, wordt heronderhandeld. En periodisch wordt in een goed gesprek op gestructureerde wijze bekeken, of het allemaal nog zo uitpakt, als oorspronkelijk bedoeld. De hoofdlijnen worden schriftelijk vastgelegd en gedeeld zonder bureaucratisch te worden. Alles begint bij communicatie!

Na een paar leidinggevende functies met name in welzijn en zorg, wisselde ik in 2006 naar het contractmanagement in de zorg. Hier kan ik twee kenniswerelden mooi combineren: contractmanagement en zorgverlening in de breedste zin. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met alle financieringsvormen van het Nederlandse zorgstelsel en zie ik overal grote behoefte om de basis op orde te krijgen en te houden. Dat lukt nog niet overal en daar wil ik vanuit YouBasics met mijn expertise en ervaring graag een bijdrage leveren. Waar van toepassing, ondersteund door ons top contractmanagementsysteem CATS CM. Vanaf het eerste idee van het verstrekken van een opdracht, de uitschrijving/aanbesteding, contractering, uitvoering/monitoring, afsluiting, evaluatie en the lessons learned meenemen naar de volgende ronde: de geordende processen en hun back-up horen voor mij allemaal bij de basis op orde!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!