Over ons

Wij zijn YouBasics!

De naam YouBasics is een samengevoegde kreet die kan worden terugvertaald naar ‘jouw basis’. Dit slaat op het doel van YouBasics: de basis op orde hebben! Dit doen we bij onze klanten door overzicht te creëren en te zorgen voor inzicht en sturing.

Dit doen we met een team waar je (yo)u tegen zegt! Omdat onze contractmanagers bij gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren worden ingezet zijn we bekend met alle complexe uitdagingen binnen het landschap van zorgcontracten.

About Our Team - Medica App X Webflow Template
About Us- Medica App X Webflow Template
Missie

Onze missie

YouBasics is hét kenniscentrum voor contractmanagement in het sociaal domein. Met passie voor het vak, een frisse blik en onze methodische aanpak zijn we de spin in het web die de juiste verbindingen weet te leggen. Wij hebben specifieke en brede kennis van het sociaal domein en onze contractmanagers weten wat er nodig is om het beste uit zorgcontracten te halen.

Visie

Onze visie

Door de juiste inzet van contractmanagement, vereenvoudigt en verbetert YouBasics de wereld binnen het sociaal domein. Financiële middelen en inspanningen van gemeenten en zorgorganisaties gaan hierdoor naar datgene waar het voor bedoeld is: kwalitatieve en betaalbare zorg. Voor ons staat een gezonde vertrouwensrelatie met alle betrokken partijen centraal. Dit is een belangrijk vertrekpunt om de basis op orde te brengen en te houden.

Our Story- Medica App X Webflow Template
Kernwaarden

De kernwaarden van YouBasics

Inspirerend

Wij vinden dat het anders moet en kan. Door te proberen en te leren, willen wij onze opdrachtgevers inspireren en een blijvende verandering tot stand brengen.

Integriteit

Wij houden vast aan onze normen en waarden, ook wanneer deze onder druk komen te staan. Wij kunnen altijd verantwoording afleggen aan onze opdrachtgevers.

Verbindend

Onze contractmanagers zijn de spin in het web die de juiste verbindingen weten te leggen zowel binnen de eigen organisatie als met externe stakeholders.

Kom jij ons team versterken?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!