CM Consultancy

Wij brengen jouw basis op orde

Bij YouBasics werken contractmanagers met  hart voor de zorg. Wij ondersteunen instellingen binnen het sociaal domein waaronder gemeenten, inkooporganisaties en zorginstellingen bij het op orde krijgen en houden van het contractmanagement. Dit doen wij op verschillende manieren:

Op interim (inhuur) basis;
Op basis van afgekaderde projecten;
Als flexibele schil o.b.v. strippenkaart.

Dit nemen we mee

Onze YouBasics contractmanagers beschikken over relevante  kennis, ervaring, vaardigheden en tools om het contractmanagement waar te nemen, uit te voeren en te professionaliseren.

Alle YouBasics contractmanagers zijn CATS CM® gelicenseerd en gebruiken deze kennis om contractmanagement methodisch te kunnen vormgeven. Zij zorgen voor: 

Overzicht van de contracten en bijbehorende afspraken;  
Inzicht door het gebruik van data;
Sturing op contracten door goede werkprocessen in te richten;
Een politiek speelveld dat in balans is;
De juiste basisingrediënten: beleid en processen, mensen en systemen en de zorgcontracten. 
Our Story- Medica App X Webflow Template

Maak kennis met Max

Al sinds de decentralisaties is Max als contractmanager betrokken bij gemeenten en jeugdhulpregio's voor de inkoop- en het contractmanagement van jeugdhulp en Wmo. In zijn werk staan twee zaken centraal:

- Zorgen voor een overzichtelijke basis door middel van goede documentatie die voor alle stakeholders beschikbaar is;
- Het verbinden van data aan het contractmanagement om zo cijfermatig onderbouwd invulling te geven aan de afspraken en doelstellingen uit het contract.

Goed contractmanagement is alleen mogelijk als bovenstaande twee zaken worden gerealiseerd. Zonder een overzichtelijke basis is structureel contractmanagement niet mogelijk! 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!